Nghiên cứu khoa học
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN TUYẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 14/2014/TT-BYT TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU NĂM 2015

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN TUYẾNTHEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 14/2014/TT-BYT
TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU NĂM 2015

Nguyễn Việt Trí, Lâm Thị Hồng Son, Võ Thị Diễm

Trong những năm gần đây, các cấp, ban ngành tỉnh trong đó đặc biệt là UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Cà Mau luôn quan tâm và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh: đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mới, cung cấp trang thiết bị hiện đại, có chính sách đãi ngộ phù hơp để thu hút và phát triển nguồn nhân lực,… Qua đó chất lượng KB, CB đã từng bước được cải thiện nhưng chưa đáng kể, một trong những cải thiện chưa đáng kể đó là tỷ lệ chuyển tuyến tại các cơ sở KB, CB vẫn chưa giảm nhiều qua hàng năm. Đây có thể là một trong những vấn đề gây quá tải cho các BV tuyến trên trong nhiều năm qua. Từ đó để việc chuyển tuyến dần ổn định và đi vào nề nếp, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh chữa bênh.

Tài liệu đính kèm

 

Tin liên quan