Tài liệu - Văn bản  »  Các dịch vụ kỹ thuật

Danh mục kĩ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau

Thông tư 39/2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá DV KCB BHYT giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Thông tư quy định thống nhất giá DV khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc

Bảng giá dược phẩm

Bảng giá vật tư y tế

Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau

Thông báo V/v ban hành Danh mục Kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt của Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau.

DANH MỤC KỸ THUẬT TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ 37 

Tài liệu đính kèm

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý đồng nghiệp, đòng thời tạo sự thống nhất trong quá trình xử trí lâm sàng, Phác đồ điều trị sản - phụ khoa do bệnh viên Từ Dũ biên soạn và phát hành trong các năm 2011-2012 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quý đồng nghiệp. Đây là động lực để ấn phẩm được tái bản năm 2015.

BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ 

 

Tài liệu đính kèm

BẢNG GIÁ DƯỢC PHẨM

 

 

Tài liệu đính kèm

 

Các dịch vụ kỹ thuật sử dụng tại bệnh viện


 

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật