Tài liệu - Văn bản  »  Văn bản pháp quy

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19" 

Quyết định V/v bãi bỏ Quy trình 51: Quy định về nhân sự cho đơn vị lọc máu tại Hướng dẫn QTKT thận nhân tạo ban hành kèm theo Quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kế hoạch Kiểm tra việc triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, Chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng người bệnh năm 2019

Thông báo Về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2019

Thông báo V/v nâng hạng bệnh viện từ hạng III lên hạng II trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường

Công văn 647/BHXH-GĐBHYT V/v phổ biến nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán, hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự.

Thông tư Quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên

Thông tư hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình

Kế hoạch Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của ngành Y tế tỉnh Cà Mau năm 2019

Công văn V/v không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa

Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của công chức giữ chức lãnh đạo, quản lý

Công văn V/v triển khai tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Kế hoạch tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một năm học 2019-2020

Công văn V/v triển khai Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh 

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau

Công văn V/v chấn chỉnh việc bảo mật, an toàn thông tin KBCB BHYT

Công văn V/v cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Y tế năm 2019

Công văn V/v triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh