Các khoa  »  Khoa CĐHA
Khoa Chuẩn Đoán Hình Ảnh
Trưởng khoa:
 
BsCKII. Lê Văn Khanh

 

Phó Trưởng khoa:

 

BSCKI. Lê Thị Hiền Trinh

 

 

 

1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ : Gồm 20 người

Chuyên khoa II: 01

Chuyên Khoa I: 02

Bác sỹ: 04

Kỹ thuật viên trưởng: 01

Điều dưỡng : 08

Kỹ thuật viên X- quang:04

2. SƠ ĐỒ CƠ CẤU KHOA:

 

3. CÁC BỘ PHẬN:

4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH