Các khoa  »  Khoa Dược
Khoa Dược
Trưởng khoa:
 
ThsDs. Nguyễn Thị Quyên

 

Phó Trưởng khoa:

 

Ds.CKI.  Trịnh Như Anh

KTV Trưởng Khoa

Ds.CKI. Hà Thị Trúc Đào

 

1. GIỚI THIỆU:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ: Gồm 38 nhân viên

Ths.Ds. Nguyễn Thị Quyên: Trưởng Khoa

Ds.CKI. Trịnh Như Anh:  Phó Khoa

Ds.CKI. Hà Thị Trúc Đào:  KTV Trưởng Khoa

Ds.CKI. Tô Yến Linh

Ds.CKI. Lê Thị Hồng Tươi

Ds.CKI. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Ds. Nguyễn Quang Minh Hiền

Ds. Thạch Thị Diệu Linh

Ds. Trương Phan Mỹ Ngân

Ds. Mai Hồ Huỳnh Sa

Ds. Trần Vững Yên

DSCĐ. Đỗ Hồng Cúc

DSCĐ. Bùi Kim Cương

DSCĐ. Huỳnh Minh Đúng

DSCĐ. Nguyễn Thị Thanh Diệu

DSCĐ. Lê Thị Trường Giang

DSCĐ. Dương Kim Gương

DSCĐ. Quách Như Huỳnh

DSCĐ. Lâm Quốc Khương

DSCĐ. Ngô Hồng Mơ

DSCĐ. Dương Thùy Mị

DSCĐ. Phan Thị Ngọc Mến

DSCĐ. Nguyễn Thanh Ngân

DSCĐ. Nguyễn Thị Nhung

DSCĐ. Phan Thảo Nguyên

DSCĐ. Lê Mỹ Nhân

DSCĐ. Đinh Thị Kiều Oanh

DSCĐ. Trần Thị Thanh Phượng

DSCĐ. Hà Mỹ Phương

DSCĐ. Huỳnh Nhật Quang

DSCĐ. Vũ Thị Minh Tuyền

DSCĐ. Trần Thị Ngọc Tiền

DSCĐ. Huỳnh Phạm Như Thi

DSCĐ. Phạm Diệu Thu

DSCĐ. Trần Hồng Út

DSCĐ. Từ Bảo Xuyên

DSTH. Trần Lệ Thu

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

b. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị, chẩn đoán và các yêu cầu chữa bệnh khác.

Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường Cao đẳng và Trung học về dược.

Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

Tham gia chỉ đạo tuyến.

Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế.

4. CÁC BỘ PHẬN:

Phòng nghiệp vụ dược;

Kho (thuốc, VTYT, hoá chất, vắc xin) và cấp phát (nội trú, ngoại trú);

Thống kê dược;

Dược lâm sàng, Thông tin thuốc;

Nhà thuốc bệnh viện.

5. THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Email: khoaduocsncm@gmail.com

Điện thoại:  0290 3 567 624

Địa chỉ: Số 85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Cà Mau.

6. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA

 

 

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo KHOA DƯỢC