Các khoa  »  Khoa Nhiễm
Khoa Nhiễm

Trưởng Khoa

BsCKI. Bùi Kim Đắng

 

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

- BS BÙI KIM ĐẮNG. Chuyên khoa I nhi khoa. Trưởng khoa

- BS TRẦN VIỆT HÙNG. Chuyên khoa I nhi khoa. Nhân viên

- BS LÂM VĂN SŨNG. Chuyên khoa I nhi khoa. Nhân viên

- BS HUỲNH THỊ THỂ. Nhân viên

- BS NGUYỄN THỊ CẨM TÚ. Nhân viên

- BS TRƯƠNG THU THƯƠNG. Nhân viên

- ĐD TÔ ÁNH PHƯỢNG. ĐD trưởng khoa

- ĐD VÕ THỊ NGỌC ĐIỄU. Tổ trưởng Tổ CĐ

- ĐD NGUYỄN THỊ HÀI. Nhân viên

- ĐD ĐẶNG KIỀU DIỄM. Nhân viên

- ĐD TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH. Nhân viên

- ĐD TÔ MỸ TIÊN. Nhân viên

- ĐD PHẠM THỊ THÚY XINH. Nhân viên

- ĐD LÊ MỸ THANH. Nhân viên

- ĐD TRẦN MỘNG NGHI. Nhân viên

- ĐD PHẠM YẾN NI. Nhân viên

- ĐD TRẦN KIM THOA. Nhân viên

- ĐD LÊ PHƯỢNG VY. Nhân viên

- ĐD LÝ TRỌNG TÍN. Nhân viên

- ĐD LÊ HOÀNG ẨN. Nhân viên

- ĐD LÊ KIỀU DIỄM TRINH. Nhân viên

- ĐD LÊ NGỌC KỶ. Nhân viên

- ĐD PHẠM KIM ĐOAN. Nhân viên

- ĐD NGUYỄN THỊ HỒNG HOA. Nhân viên

- ĐD TÔ QUỐC TRỌNG. Nhân viên

- KTV XN LÊ THỊ DIỄM TRINH. Nhân viên

II. HOẠT ĐỘNG.

- Khoa có 74 giường, 14 phòng , trong đó dịch vụ 18 giường

- Khám và điều trị bệnh nội trú các bệnh truyền nhiễm như: Sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, tiêu chảy, sởi, thủy đậu…

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo KHOA NHIỄM