Các phòng ban  »  PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI
Phòng Công Tác Xã Hội
Trưởng phòng
 
Ths. Bs Ninh Thị Ly
Phó trưởng phòng
 
Cn Hồng Cẩm Thúy
 
 

I. GIỚI THIỆU

Phòng Công tác xã hội bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau là một trong các phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, được thành lập theo quyết định số Quyết định 574/QĐ-SYT ngày 16 tháng 07 năm 2018 và chính thức đi vào hoạt động ngày 20 tháng 09 năm 2019. Phòng hoạt động theo hướng dẫn của thông tư 43/2015/TT – BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện. Với phương châm “Tận tâm chia sẻ - Lan toả yêu thương” phòng đang tích cực hoạt động và ngày càng phát triển để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Nhân sự: 11 thành viên

Ths. Bs. Ninh Thị Ly: Trưởng phòng

CN. Hồng Cẩm Thuý: Phó trưởng phòng

Hs. Võ Phượng Linh

Hs. Trịnh Thị Hà Thư

Cn. Ds. Thái Hồng Như

Ds. Trần Thị Như Nguyễn

Ds. Cao Thùy Dương

Kt. Nguyễn Thị Huỳnh Như

Kt. Hồ Thị Sen

Hs. Trần Nguyệt Thanh

Cn. Trần Nguyễn Huynh

2. Cơ cấu tổ chức:

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chăm sóc y tế và tâm lý - xã hội trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện.

          - Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh: Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh; Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội; nghiên cứu và phát triển các hình thức hỗ trợ phương thức thanh toán, dịch vụ tiện ích trong khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

          - Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật: Tăng cường mối quan hệ của bệnh viện với người dân và các cơ quan báo chí, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;… Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo; Làm đầu mối tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương trình gây quỹ của Bệnh viện.

          - Vận động tiếp nhận tài trợ: Vận động hiến máu nhân đạoTham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội; Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động tài trợ gây quỹ, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

          - Hỗ trợ nhân viên y tế: Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

          - Đào tạo, bồi dưỡng: Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

          - Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

          - Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

IV. THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Email: phongctxhbvsn@gmail.com

Điện thoại: (0290) 3 540 227 hoặc 0825.811.911

Địa chỉ: Số 85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

IV. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

- Đạt tập thể lao động xuất sắc

V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

          - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.   

          - Xây dựng hoàn chỉnh bộ quy trình thực hiện các công việc của phòng nhằm cải cách thủ tục hành chính tiến tới quản lý công việc theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO).

          - Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

          - Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; Các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

 Slogan: Tận tâm chia sẻ- Lan toả yêu thương

VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo PHÒNG CTXH