Các phòng ban  »  Kế hoạch tổng hợp
Phòng kế hoạch tổng hợp

I. Giới thiệu

Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

II. Tổ chức nhân sự: 17 nhân viên

1. Trưởng Phòng qua các thời kỳ:

Bs CKII. Phan Việt Sơn:  2010-2015

2. Phó phòng qua các thời kỳ:

- BsCKI Đỗ Nguyệt Mãn: 2010-2018

- BsCKI. Lê Mộng Thúy: 2010-2015

- BsCKI Nguyễn Việt Trí: 2010-2015

3. Nhân sự hiện tại:

Trưởng phòng

BsCKII. Nguyễn Việt Trí

Phó Trưởng phòng

Ts.Bs. Lê Nguyễn Trọng Nhân

Phó Trưởng phòng

BsCKI. Nguyễn Văn Tính

 • BsCKI. Nguyễn Thanh Cao Trí
 • Bs Quách Yến Linh
 • Bs Lê Thị Thảo Nguyên
 • Bs Trịnh Đình Thi
 • Hs. Nguyễn Thị Lam
 • Ds. Phạm Thị Mai
 • Ds. Phan Thanh Thảo
 • Ys. Nguyễn Văn Hậu
 • Ds. Phạm Phương Lam
 • Ktv. Nguyễn Kim Đẳng
 • Đd. Võ Thị Diễm
 • CN. Bùi Duy Bình - Tổ Trưởng
 • Ks. Trần Mạch Yến Phương
 • Ks. Huỳnh Phước Dũng
 • Ks. Quách Nhứt Huy 

III. Chức năng nhiệm vụ

 •  Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
 • Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

IV. Các bộ phận

 • Khám bệnh, chữa bệnh.
 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
 • Chỉ đạo tuyến.
 • Hợp tác quốc tế.
 • Báo cáo, thống kê, lưu trữ.
 • Công nghệ thông tin.
 • Danh mục kỹ thuật.

IV. Liên lạc:

Email: phongkhthbvsn@gmail.com

Điện thoại: 0290 3 567 585

Địa chỉ: 85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp Cà Mau, Cà Mau

IV. Thành tích nổi bật:

 • Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong nhiều năm liền: 2019, 2020, 2021.
 • Được Ủy ban nhân nhân tặng bằng khen năm 2021

V. Phương hướng phát triển:

Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội, đặc biệt trong các lãnh vực:

+ Quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu bệnh viện

+ Quản lý bệnh nhân qua bệnh án điện tử nội trú, ngoại trú, khám sức khỏe

+ Đăng ký khám chữa bệnh và khám chữa bệnh, hội chẩn trực tuyến

- Hợp tác với các tổ chức trong nước, quốc tế để cùng phát triển hệ thống trong việc quản lý bệnh viện, quản lý thông tin bệnh nhân trong ngoài nước, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm.

- Hỗ trợ tuyến dưới trong công tác khám chữa bệnh, hội chẩn trực tuyến, đào tạo từ xa.

- Tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe tại nhà, như là một hình thức chăm sóc nối dài tại bệnh viện.

- Cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính bệnh viện, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHÒNG 

Tác giả: Bs Nhân Lê
Theo Phòng KHTH