Các phòng ban  »  Kế toán tài chính
Phòng Kế Toán - Tài Chính
Trưởng phòng: 
Cn. Trần Ngọc Kỷ

Phó trưởng phòng

Cn. Lê Kim Thuý

Phó trưởng phòng

Cn. Lê Thị Mịn

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1. Trần Ngọc Kỷ                         

2. Lê Kim Thúy                           

3. Lê Thị Mịn                              

4. Lê Thúy Hằng                        

5. Trần Tuyết Xuân                   

6. Huỳnh Xuân Thảo                 

7. Lý Thị Diễm Em                      

8. Lê Phương Loan                     

9. Đỗ Thị Tố Quyên                     

10. Trương Huỳnh Ngọc            

11. Lương Anh Phụng                 

12. Cao Huỳnh Thị Hoài Thi       

13. Phan Thị Tuyết Hường         

14. Phan Xuân Tố                      

15. Nguyễn Thị Trúc Ly               

16. Đỗ Kim Nhanh                      

17. Châu Hồng Giảng                 

18. Huỳnh Hồng Trúc                  

19. Quách Thị Thùy Linh            

20. Nguyễn Ngọc Nương            

21. Nguyễn Kim Chi                     

22. Đinh Thị Thùy Duyên            

23. Dư Bích Dung                        

24. Nguyễn Thị Nghiễm               

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

Phòng Tài chính kế toán được trang bị 3 phòng. Phòng lớn sử dụng chung cho nhiều bộ phận kế toán , phòng thứ 2 sử dụng cho Kế toán bảo hiểm y tế. Phòng còn lại diện tích nhỏ hơn chỉ dùng riêng cho trưởng phòng và thủ quỹ. Phòng được trang bị đầy đủ thiết bị tin học hiện đại, được trang bị phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm quản lý tài sản và phần mềm kế toán. Ngoài ra còn được trang bị thêm 2 phòng thu phí nội trú và ngoại trú.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Tài chính kế toán tham mưu cho Ban giám đốc lập kế hoạch thu chi và quản lý toàn bộ tài chính của bệnh viện.

Xây dựng, hoạch định và phân bổ tài chính;

Quản lý nguồn thu viện phí, khai thác dịch vụ bổ sung kinh phí hoạt động;

Thực hiện chế độ, chính sách tài chính. Thực hiện công tác thanh toán và quản lý tài chính, tài sản, kiểm tra và kiểm soát thu chi của đơn vị;

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế  cho Nhà nước; 

Thanh quyết toán với đơn vị cấp trên;

Theo dõi và đối chiếu các khoản phải thu, phải trả;

Quản lý, theo dõi và kiểm kê tài sản.

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

 

 

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo PHÒNG TCKT