Các phòng ban  »  Phòng Điều dưỡng
Phòng Điều Dưỡng
Trưởng phòng:
Cn. Đỗ Thị Kim Ngân

Phó trưởng phòng:

Cn. Triệu Quốc Nhượng

 

2. Tổ chức nhân sự

 

3. Chức năng nhiệm vụ

 

4. Các bộ phận