Các phòng ban  »  Phòng Vật tư - TTBYT
Phòng Vật Tư - TTBYT
Trưởng phòng:
 
ThSDs. Lưu Thị Thu Cầm

 

Phó trưởng phòng:

 

Ks. Nhan Thanh Liêm

 

 

1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ: Gồm 7 nhân viên

Ths.Ds. Lưu Thị Thu Cầm: Trưởng phòng

Ks. Nhan Thanh Liêm: Phó trưởng phòng

DSTH. Tô Hồng Phượng

DSTH. Phan Thu Thảo

DSĐH. Trần Uyên Minh

Ks. Trần Hoà Sơn

Bảo trì. Đỗ Chí Toàn

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a. Chức năng:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng Vật tư – thiết bị y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật; quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế; cung ứng vật tư tiêu hao y tế, vật tư y tế kỹ thuật cao; cung ứng - vận hành khí y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thuộc lĩnh vực quản lý trong toàn bệnh viện.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đầu mối lập kế hoạch, dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế; mua sắm các loại vật tư y tế tiêu hao, vật tư kỹ thuật cao...

 - Lập hồ sơ, lý lịch theo dõi, quản lý cho tất cả các loại máy, thiết bị y tế; định kỳ đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc;

- Quản lý các kho cấp phát, cung ứng trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch. Quản lý thống kê và theo dõi khai thác sử dụng toàn bộ vật tư trang thiết bị y tế của bệnh viện;

 - Quản lý, vận hành hệ thống Khí y tế trung tâm và cung cấp các loại khí sử dụng trong y tế. Trực vận hành cấp khí y tế (oxy, khí nén, hút trung tâm) liên tục 24 giờ hàng ngày. Bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ thiết bị và hệ thống khí y tế;

 - Tham gia tiếp nhận trang thiết bị y tế từ các dự án viện trợ của bệnh viện. Tham gia công tác lập kế hoạch, đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế thuộc dự án “Bệnh viện vệ tinh” và các dự án viện trợ, vay vốn nước ngoài;

 - Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn và kiểm tra các phòng, khoa, trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công;

 - Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản bệnh viện, thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý các thiết bị theo quy định của Nhà nước;

- Tổ chức học tập cho các nhân viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới về công tác vận hành, bảo quản, sửa chữa thiết bị y tế. Tham gia công tác đào tạo cho các sinh viên, học sinh chuyên ngành kỹ thuật điện tử y sinh, trường Cao đẳng kỹ thuật nghề thiết bị y tế - Bộ Y tế.

- Tham gia các dự án xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện, phối hợp cùng với các phòng chức năng liên quan để tổ chức triển khai và giám sát đối tác thực hiện khi được phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

3. CÁC BỘ PHẬN:

Hành chính giấy tờ.

Tổ bảo trì.

4. LIÊN LẠC:

Email: phongvattuthietbiyte.bvsn@gmail.com

Điện thoại:  0290 3676069

Địa chỉ: Số 85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Cà Mau.

5. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

VẬN CHUYỂN MÁY VỀ KHOA

 

 

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo PHÒNG VT-TBYT