Nghiên cứu khoa học
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, KỸ NĂNG SỬ DỤNG ORESOL CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP NHẬP VIỆN KHOA CC-HSTC&CĐ BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, KỸ NĂNG SỬ DỤNG ORESOL CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP NHẬP VIỆN KHOA  CC-HSTC&CĐ BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU

Huỳnh Thúy Hằng, Lê Mộng Thúy, Trương Thanh Hùng

Bệnh tiêu chảy cấp (TCC) vẫn là một trong những bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất, là gánh nặng kinh tế xã hội đối với nhiều nước nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam.

      Gần đây nghiên cứu MICS thứ ba cho thấy năm 2006, chỉ có 64% các gia đình sử dụng liệu pháp bù nước bằng đường uống cho trẻ bị tiêu chảy cấp, giảm 30% so với năm 1995 khi chương trình CDD chấm dứt 1994 [13].

      Thực tế tại khoa CC-HSTC&CĐ bệnh viện Sản Nhi Cà Mau từ đầu năm đến nay chúng tôi tiếp nhận nhiều trường hợp TCC. Trong đó nhiều trường hợp mất nước nặng, tìm hiểu ban đầu cho thấy các bà mẹ chưa quan tâm và hiểu biết đúng vai trò của DD ORS. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm khảo sát kiến thức và thái độ của các bà mẹ hoặc người chăm sóc có con bị tiêu chảy đối với việc sử dụng DD ORS, đánh giá kỹ năng sử dụng DD ORS của các bà mẹ khi trẻ đang bị tiêu chảy nằm điều trị tại khoa.

Tài liệu đính kèm

Tin liên quan