Nghiên cứu khoa học
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU TỪ T6/ 2013 – T5/2014

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU TỪ T6/ 2013 – T5/2014

 

Trần Văn Sơn, Bùi Hồng Cẩm, Võ Phi Ấu.

 

TÓM TẮT

 

Mục tiêu: Xác định tình hình bệnh tật và tử vong sơ sinh tại bệnh viện Sản Nhi Cà Mau năm 2013.

 

Phương pháp: Phương pháp nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang.

 

Kết quả: Mô hình bệnh tật sơ sinh là: Non tháng/nhẹ cân và các biến chứng (42,54%), Nhiễm trùng sơ sinh (24,13%), vàng da sơ sinh (13,06%), suy hô hấp sơ sinh (11,41%), viêm phổi sơ sinh (5,06%), khác: dị tật bẩm sinh, rối loạn tiêu hóa,…(3,9%). Tỉ lệ tử vong sơ sinh và bệnh nặng xin về là 3,96%. Mô hình TVSS của chúng tôi gồm: Non tháng và các biến chứng chiếm 74,1%, nhiễm trùng sơ sinh chiếm 13,8%, viêm phổi chiếm 8,4%, suy hô hấp chiếm 3,5%.

 

Kết luận: Mô hình bệnh tật sơ sinh giống với mô hình bệnh tật sơ sinh của các tác giả ở các tỉnh phía Nam chủ yếu là non tháng/ nhẹ cân và bệnh lý. Tỉ lệ tử vong sơ sinh vẫn còn cao để giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh cần tập trung chăm sóc và điều trị trẻ non tháng/ nhẹ cân và bệnh lý.

 

Tài liệu đính kèm

Tin liên quan