Nghiên cứu khoa học
KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN TRONG QUẢN LÝ DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI CÀ MAU TỪ 06/2014 ĐẾN 06/2015

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN TRONG QUẢN LÝ DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI CÀ MAU TỪ 06/2014  ĐẾN 06/2015

Nguyễn Thị Quyên

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được quan tâm. Theo báo cáo của tổng kết công tác khám chữa bệnh năm 2014 của Bộ Y tế, kết quả khám bệnh ngoại trú của tuyến Tỉnh/Thành phố là 54.634.803, Quận/Huyện là 61.294.807 số lượt khám và điều trị nội trú ở tuyến Tỉnh/Thành phố là 6.525.675, Quận/Huyện là 4.965.746 lượt điều trị nội trú trong năm 2014 [11], điều này đòi hỏi các cơ sở khám bệnh phải có đủ cơ sở vật chất cùng với đội ngũ cán bộ y tế để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu khám và điều trị của người dân.

Tài liệu đính kèm

Tin liên quan