Đoàn thanh niên
Giải bóng đá "Mini Nữ" mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 87 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018)

Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Trên cơ sở thống nhất giữa Công đoàn Bệnh viện và Đoàn Thanh niên Bệnh viện. Ban chấp hành Đoàn Bệnh viện Sản - Nhi xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức giải bóng đá "Mini Nữ" chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

 

Tin liên quan