Đoàn thanh niên
Các trò chơi dân gian mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 88 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)

 

Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 88 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019). Trên cơ sở thống nhất giữa Công đoàn Bệnh viện và Đoàn Thanh niên Bệnh viện. Ban Chấp hành Đoàn Bệnh viện Sản – Nhi xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các trò chơi dân gian chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và 88 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019).

 

Tin liên quan