Đánh giá chất lượng bệnh viện
Thông Báo Kết Quả CLBV Q.III 2020

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quí III năm 2020”

 

Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quí III năm 2020 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản-Nhi Quí III năm 2020” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

 

6 tháng đầu

Năm 2020

Quí III Năm 2020

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

325 ĐIỂM

330 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3,89

3,94

* Điểm các tiêu chí có hệ số 2 (C3&C5) là 355 điểm.

KẾT QUẢ CHUNG

CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

6th đầu Năm 2020

0

4

24

32

23

83

Quí III Năm 2020

0

4

19

35

25

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

6th đầu Năm 2020

0

4.82

28.92

38.55

27.71

100%

Quí III Năm 2020

0

4.82

22.89

42.17

30.12

100%

 

Tác giả: bệnh viện Sản Nhi
Theo bệnh viện Sản Nhi
Tin liên quan