Đánh giá chất lượng bệnh viện
Thông Báo Kết Quả CLBV 6 Tháng 2021

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng năm 2021”

  Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Qúy 1 năm 2021 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản-Nhi quý 1 năm 2021 và Bệnh viện an toàn phòng chống Covid-19” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

PHẦN A. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

 

Quí I Năm 2021

Quí II Năm 2021

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

328 ĐIỂM

331 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.91

3.94

 

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan