Đánh giá chất lượng bệnh viện
Thông Báo Kết Quả CLBV Q.IV 2020

THÔNG BÁO

Kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Quí IV năm 2020”

 

    Căn cứ cuộc họp của Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng BV Quí IV năm 2020 theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi thông báo kết quả “Đánh giá chất lượng Bệnh viện Sản-Nhi Quí IV năm 2020” đến các khoa, phòng, nhân viên y tế bệnh viện như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

 

Quí III Năm 2020

Quí IV Năm 2020

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83/83 TIÊU CHÍ

83/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

330 ĐIỂM

346 ĐIỂM

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3,94

4.13

* Điểm các tiêu chí có hệ số 2 (C3&C5) là 372 điểm.

KẾT QUẢ CHUNG

CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

Quí III Năm 2020

0

4

19

35

25

83

Quí IV

Năm 2020

0

3

14

32

34

83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

Quí III Năm 2020  

    0

   4.82

   22.89

    42.17

   30.12

100%

Quí IV Năm 2020

0.00%

3.61%

16.87%

38.55%

40.96%

100%


 

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Theo Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan