DỊCH VỤ KHÁC
DANH MỤC KĨ THUẬT BVSN 2023

DANH MỤC KĨ THUẬT BỆNH VIỆN SẢN-NHI 2023

 

 

     

DANH MỤC KỸ THUẬT
TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU
Bổ sung đến quyết định 1507 năm 28/7/2022

 

TT
(BV)
TT
(43)
TÊN KỸ THUẬT Phân tuyến Phân Loại Quyết Định của Sở Y tế duyệt
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
A. TUẦN HOÀN
1 1 Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤
8 giờ
C T3 QĐ 424 ngày 09/5/2014
2 2 Ghi điện tim cấp cứu tại giường C T3 QĐ 424 ngày 09/5/2014
3 3 Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ C T3 QĐ 424 ngày 09/5/2014
4 5 Làm test phục hồi máu mao mạch D T3 QĐ 424 ngày 09/5/2014
5 6 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên D T3 QĐ 424 ngày 09/5/2014
6 7 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng C T1 QĐ 424 ngày 09/5/2014
7 8 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng C T1 QĐ 424 ngày 09/5/2014
8 9 Đặt catheter động mạch B T1 QĐ 424 ngày 09/5/2014
9 10 Chăm sóc catheter tĩnh mạch C QĐ 424 ngày 09/5/2014
10 11 Chăm sóc catheter động mạch B QĐ 424 ngày 09/5/2014
11 12 Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) C T1 QĐ 424 ngày 09/5/2014
12 15 Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm C T3 QĐ 424 ngày 09/5/2014
13 16 Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ B T2 QĐ 424 ngày 09/5/2014
14 18 Siêu âm tim cấp cứu tại giường C T1 QĐ 424 ngày 09/5/2014
15 19 Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường C T1 QĐ 92 ngày 01/03/2016
16 20 Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu C T2 QĐ 92 ngày 01/03/2016

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan