Truyền thông giáo dục sức khỏe
TUYÊN TRUYỀN NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/07/2021 CỦA QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC
TUYÊN TRUYỀN NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/07/2021 CỦA QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC
☘️"Sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng sẽ cho bạn cuộc sống khỏe mạnh"☘️
🌎Một xã hội lành mạnh và hiệu quả là một xã hội mà ở đó phụ nữ có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn của mình liên quan đến Sức khỏe sinh sản(SKSS) và khi họ được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho các lựa chọn của mình. Một người phụ nữ có thể làm chủ cơ thể của mình thì đồng thời cũng sẽ đạt được tiến bộ trong học tập, sức khỏe, thu nhập và an toàn. Người phụ nữ cũng như gia đình của mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển - Tuyên bố của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) nhấn mạnh.
☘️Mặc dù chúng ta chưa có được một bức tranh tổng thể về tác động của COVID-19 đối với mức sinh, nhưng xu hướng này đã gây mối quan tâm đáng ngại về khả năng bùng nổ dân số hay sụt giảm tỷ suất sinh.
☘️Điều đáng lo ngại là khi phụ nữ không thể thực hiện được quyền sức khỏe sinh sản(SKSS) bởi nguyên nhân có thể là do gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc do phân biệt đối xử giới đã ngăn cản họ trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mặc dù các dịch vụ SKSS là quyền của chị em phụ nữ, nhưng chúng đã bị bỏ qua vì những mối quan tâm "cấp bách" khác.
🌎Nhân ngày Dân số Thế giới 11/7/2021, chúng ta hãy hành động để xóa bỏ những khoảng cách này vì các dịch vụ SKSS là hết sức thiết yếu. Thậm trí nếu hệ thống chăm sóc sức khỏe có bị khó khăn tới đâu thì những dịch vụ này cũng không thể bị coi nhẹ. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của phụ nữ chúng ta. Những hậu quả đó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của họ.
Nguồn sưu tầm: Trang Fanpage Facebook: http://www.facebook.com/vutruyenthonggiaoduc
Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan