Tin tức sự kiện
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN (tải về tại đây

  1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Cà Mau (Số 207, Ngô Gia Tự, khóm 5, phường 5, Thành phố Cà Mau) Điện thoại: 02903 829 939.

  2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được chọn: 84/100 điểm

  3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có

. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn).

TT

NỘI DUNG

Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Cà Mau 

Mức tối đa (theo thông tư 02/2022/TT-BTP)

Điểm đạt được

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

 22/23

23 

 22/23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11 

11 

11 

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

8

8

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

2

2

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan