Tin tức sự kiện
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 2

THÔNG BÁO (LẦN 2) (tải về tại đây)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

bán thanh lý xe ô tô cứu thương hiệu Toyota Hiace biển số 69A - 002.14

 

 Căn cứ Điều 56 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01/7/2017;

 Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, có hiệu lực từ ngày 25/3/2022;

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

 Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, về việc thanh lý tài sản do đơn vị trực thuộc Sở y tế quản lý, sử dụng;

 Căn cứ Quyết định số 2591/QĐ-SYT ngày 02/11/2022 của Sở y tế về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài sản do Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau quản lý;

 Căn cứ thông báo số 85/TB-BV ngày 19/12/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý xe ô tô cứu thương hiệu Toyota Hiace biển số 69A-002.14.

   Nay Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau thông báo (lần 2) công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý xe ô tô cứu thương hiệu Toyota Hiace biển số 69A - 002.14 như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

  • Tên đơn vị: Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.
  • Địa chỉ: Số 85, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

2.  Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

STT

Đặc điểm, tình trạng pháp lý tài sản

Số lượng, trọng lượng

Chất lượng

Trị giá tài sản (VNĐ)

Ghi chú

01

xe ô tô cứu thương hiệu Toyota Hiace biển số 69A - 002.14

01

 

34.292.000

 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:  34.292.000 đồng. (Ba mươi bốn triệu, hai trăm chín mươi hai ngàn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Thực theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp, về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, có hiệu lực từ ngày 25/3/2022;

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  • Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Kể từ ngày 04/01/2023 đến 16h00’ ngày 11/01/2023 hết hạn.
  • Hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên.
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Số 85, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau gặp Cn. Phượng);

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức đấu giá tài sản gồm:

  • Hồ sơ pháp lý;
  • Hồ sơ năng lực theo Mục 4 của thông báo này.

Trên đây là thông báo của Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý xe ô tô cứu thương hiệu Toyota Hiace biển số 69A - 002.14. Xin thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký tham gia./.

Ghi chú: Hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp đến Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau, người đến nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá phải mang theo giấy giới thiệu của đơn vị và chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) của người nộp. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn./.

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan