E-BOOK
BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN

Các Bài giảng từ các buổi hội thảo, hội nghị trực tuyến

 

1. QUẢN LÝ VIÊM TEO NIỆU DỤC Ở PHỤ NỮ MÃN KINH - BSCKII NGUYỄN BÁ MỸ NHI 26.3.2021, PDF TẢI VỀ

 

2. QUẢN LÝ MÁU TRONG SẢN PHỤ KHOA- BSCKII NGUYỄN BÁ MỸ NHI 19.3.2021, PDF TẢI VỀ

3. VỠ TỬ CUNG TRONG THAI KỲ VÀ THAI NGOÀI TỬ CUNG ĐOẠN KẼ - BSCKII NGUYỄN BÁ MỸ NHI 22.1.2021, PDF TẢI VỀ

 

4. BỆNH LÝ CAO ÁP PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH, BS QUYÊN, PDF. TẢI VỀ

 

5. CHĂM SÓC HẬU PHẪU, HẬU SẢN, PDF TẢI VỀ

 

6. HỖ TRỢ HOÀNG THỂ TỪ THỤ TINH NHÂN TẠO ĐẾN THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM, TS.BS. LÊ THỊ MINH CHÂU, PDF TẢI VỀ

 

7. QUI TRÌNH DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV, VIÊM GANB VÀ GIANG MAI TỪ MẸ SANG CON, PDF TẢI VỀ

 

8. TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ, BSCKII NGUYỄN BÁ MỸ NHI, PDF TẢI VỀ

 

9. VIÊM NỘI MẠC TỬ CUNG SAU SINH, BSCKII NGUYỄN HOÀNG TUẤN, PDF, TẢI VỀ

 

10. TĂNG HUYẾT ÁP TRONG THAI KỲ, PDF TẢI VỀ

 

11. BĂNG HUYẾT SAU SANH, BSCKII NGUYỄN HOÀNG TUẤN, PDF TẢI VỀ

 

12. 

Tác giả: Bs Nhân Lê
Theo Phòng KHTH
Tin liên quan