E-BOOK
NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ THAI KỲ NGUY CƠ CAO

NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ THAI KỲ NGUY CƠ CAO

Chuỗi livestream NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ THAI KỲ NGUY CƠ CAO

KỲ 1: RỐI LOẠN TĂNG TRƯỞNG THAI NHI link youtube

KỲ 2: TIẾP CẬN, CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ NHIỄM TRÙNG BÀO THAI link youtube

 

 

KỲ 3: CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG SONG THAI 1 BÁNH NHAU link youtube 

 

KỲ 4: SÀNG LỌC, DỰ PHÒNG TIỀN SẢN GIẬT VÀ SINH NON link youtube

 

 

Tác giả: Bs Nhân Lê
Theo Phòng KHTH
Tin liên quan