E-BOOK
Slide có logo và nhận dạng thương hiệu Bệnh viện

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên Bệnh viện sử dụng các nền slide power point có logo, tên, và nhận dạng thương hiệu Bệnh viện khi làm các báo cáo.

Phòng kế hoạch tổng hợp có tạo 2 nền slide. Bấm vào các nền dưới đây để tải về

Nền slide dành cho trình chiếu màn hình nhỏ tỉ lệ 4:3

Nền slide dành cho trình chiếu màn hình lớn tỉ lệ 16:9

Tác giả: Bs Nhân Lê
Theo Phòng KHTH
Tin liên quan