Tài liệu-Văn bản nội bộ
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 12/2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 12/2022

 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TIN THUỐC ĐƯỢC CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC .

Tải về tại đây

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan