Tài liệu-Văn bản nội bộ
KÊ ĐƠN THUỐC NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KÊ ĐƠN THUỐC NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐƯỢC KÊ ĐƠN THUỐC

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 2 NĂM 2022

KÊ ĐƠN THUỐC

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KÊ ĐƠN THUỐC

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐƯỢC KÊ ĐƠN THUỐC

 

Đơn vị thông tin thuốc

Khoa Dược, BV Sản - Nhi Cà Mau

Tải về tại đây

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan