Tài liệu-Văn bản nội bộ
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 04/2023

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4 NĂM 2023

CÔNG VĂN SỐ: 3546 /QLD-KD, NGÀY 07/04/2023 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC NGỪNG NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC. Tải về tại đây

 
Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan