Tài liệu-Văn bản nội bộ
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2022

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI 05 THUỐC ĐỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Quyết định số: 291/QĐ-QLD ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y Tế - Cục Quản Lý Dược

Tải về tại đây

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan