Tài liệu-Văn bản nội bộ
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 06/2023

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2023

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LUU HÀNH. Tải về tại đây

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan