Tài liệu-Văn bản nội bộ
Thông Tin thuốc Tháng 07/2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 07/2022

CÔNG VĂN SỐ : 5710 /QLD-CL, NGÀY 01/07/2022 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC THUỐC GIẢ TETRACYCLIN.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan