Tài liệu-Văn bản nội bộ
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 9 NĂM 2021

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 9 NĂM 2021

  Công văn số 9764/QLD-CL, ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2. Tải Về Tại Đây 

  Công văn số 3819/SYT-NVD ngày 6/9/2021 của Sở Y Tế về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2. Tải Về Tại Đây 

 
Tin liên quan