Tài liệu-Văn bản nội bộ
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 01/2023

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 01/2023

  CÔNG VĂN SỐ : 1706 /KCB-NV, NGÀY 26/12/2022 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HỢP LÝ, HIỆU QUẢ. (Tải về tại đây)

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan