Tài liệu-Văn bản nội bộ
THÔNG TIN THUỐC THÁNG 07/2023

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 07/2023

CÔNG VĂN SỐ: 2914 /QĐ-BYT, NGÀY 18/07/2023 CỦA BỘ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (ĐỢT 7) .Tải về tại đây

Tác giả: Bệnh Viện Sản-Nhi Cà Mau
Tin liên quan