Văn bản pháp quy
CĐ 1158/1212/1263

 

                                     CÔNG ĐIỆN
Về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh .
Tải Về Tại Đây

                                     CÔNG ĐIỆN
Về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao. 
 Tải Về Tại Đây

                                     CÔNG ĐIỆN
Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 Tải Về Tại Đây

Tin liên quan