Văn bản pháp quy
Số: 3966/BYT-VPB1 V/v tăng cường phát hiện sớm ca bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc các Trường Đại học Y, Dược;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.
   Mấy ngày gần đây, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt đã xuất hiện ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Nhằm tăng cường công tác phát hiện sớm ca bệnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly, điều trị kịp thời, giảm lây nhiễm ca bệnh, Bộ Y tế yêu cầu:
  1. Các đồng chí Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc các Trường Đại học Y, Dược; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao quản lý:
- Yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khi tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địachỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tếvà thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi, quản lý ca bệnh.

Tải CV 3966

Tải CV 3961

Tác giả: Bộ y tế
Theo Bộ y tế
Tin liên quan