ĐÀO TẠO-NGHIÊN CỨU  »  Nghiên cứu khoa học

Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là bệnh phổ biến có tỷ lệ mắc và tử vong cao ở trẻ em. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới hàng năm có khoảng 15 triệu trẻ em trên toàn thế giới, trong đó có 95% ở các nước đang phát triển, thì có 4 triệu trẻ chết vì nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính.

Tài liệu đính kèm

Qua một năm đánh giá tình hình chuyển tuyến theo Thông tư 14/2014/TT-BYT, kết quả như sau: đối với người bệnh chuyển đi các tuyến: Có 1514 trường hợp chuyển đi. Tỉ lệ chuyển tuyến nội trú 1,40%, tỉ lệ chuyển tuyến ngoại trú 1,26%. Hầu hết là chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên (90,75%).

Tài liệu đính kèm

Viêm nhiễm phụ khoa là một bệnh lý thường gặp ở những phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ, có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh lý này như nấm, lậu cầu, hepers....

Tài liệu đính kèm

Mỗi năm có khoảng 130 triệu trẻ em ra đời trên toàn cầu, trong đó có 4 triệu trẻ sơ sinh tử vong, hầu hết trẻ tử vong thuộc các nước đang phát triển. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các yếu tố chính gây tử vong trẻ sơ sinh ở các nước đang phát triển gồm sinh nhẹ cân, sinh ngạt và nhiễm trùng

Tài liệu đính kèm

Xác định tỷ lệ các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân suy hô hấp sơ sinh. Đánh giá kết quả điều trị và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tử vong suy hô hấp sơ sinh.

Tài liệu đính kèm

Suy hô hấp là một trong những nguyên nhân gây bệnh màng trong hàng đầu ở trẻ sơ sinh, trong đó suy hô hấp do bệnh màng trong, do hít phân su là những nguyên nhân thường gặp nhất.

Khảo sát đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị DV mũi trẻ em tại Bệnh viện ản – Nhi năm 2015 - 2016. Nhằm : Xác định tỉ lệ các đặc điểm lâm sàng DVM trẻ em. Đánh giá kết quả điều trị dị vật mũi. Xác định một số yếu tố liên quan.

Tài liệu đính kèm

Xác định tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức đúng về bệnh sốt xuất huyết Dengue có con nhập viện tại Khoa Nhiễm Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau năm từ ngày 01/07/2015– 01/07/ 2016.

Tài liệu đính kèm

KHẢO SÁT HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở PHỤ NỮ TIỀN MÃN KINH KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CÀ MAU NĂM 2013- 2015

 Trương Văn Đạt; Trần Thị Bạch Như; Nguyễn Thị Lụa

Tài liệu đính kèm

Đánh giá thực trạng tiêm an toàn của Điều dưỡng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Sản Nhi từ ngày 01 tháng 05 năm 2014 đến ngày 30 tháng 12 năm 2014

Triệu Quốc Nhượng

Tài liệu đính kèm

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN TRONG QUẢN LÝ DƯỢC TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI CÀ MAU TỪ 06/2014  ĐẾN 06/2015

Nguyễn Thị Quyên

Tài liệu đính kèm

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ TIÊU CHẢY TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU NĂM 2014

Nguyễn Thị Hiền, Lê Hoàng Em, Đặng Thị Bảo Vi

Tài liệu đính kèm 

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TẠI BVSN CÀ MAU NĂM 2014

Hồ Thị Bích Duyên

Tài liệu đính kèm

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, KỸ NĂNG SỬ DỤNG ORESOL CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI BỊ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP NHẬP VIỆN KHOA  CC-HSTC&CĐ BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU

Huỳnh Thúy Hằng, Lê Mộng Thúy, Trương Thanh Hùng

Tài liệu đính kèm

SO SÁNH MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG THAI NHI BẰNG SIÊU ÂM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU TỪ THÁNG 6/2013 ĐẾN 6/2014

 

Huỳnh Quốc Việt, Đặng Bé Nam, Lê Văn Khanh

 

Tài liệu đính kèm

 

SO SÁNH HIỆU QUẢ DURATOCIN VÀ ERGOTAMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BĂNG HUYẾT SAU SANH MỔ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU TỪ 06/2013 ĐẾN 06/2014

 

Chủ đề tài:       Huỳnh Quốc Việt, Phạm Minh Pha, Huỳnh Minh Toán

 

Tài liệu đính kèm

MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG CẤP CỨU SẢN, NHI

TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRONG TỈNH CÀ MAU NĂM 2013

 

Đặng Bé Nam, Phan Việt Sơn, Lê Mộng Thúy

 

Tài liệu đính kèm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC PHỐI HỢP BUPIVACAIN LIỀU THẤP VỚI MORPHINE (OPIPHINE) TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG CHO PHẪU THUẬT MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN – NHI

 

  Võ Thành Lợi, Nguyễn Văn Hoài, Lý Hoàng Trí
 

Tài liệu đính kèm 

Bài tóm tắt:

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  XỬ TRÍ TÍCH CỰC GIAI ĐOẠN III CHUYỂN D  - ĐỀ PHÒNG BĂNG HUYẾT SAU SANH (BHSS) TẠI KHOA SANH BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU TỪ 6/2013 – 5/2014

 

Nguyễn Kim Rơi, Hà Bé Ngoan, Trương Chí Nguyện.

 

Tài liệu đính kèm

 

 

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU TỪ T6/ 2013 – T5/2014

 

Trần Văn Sơn, Bùi Hồng Cẩm, Võ Phi Ấu.

 

Tài liệu đính kèm