Đoàn thể  »  Đảng

💐ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN SẢN NHI CÀ MAU  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 
VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

💐Ngày 15/02/2023, Đảng bộ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động công tác đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023”. 
💐Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, Ban chi ủy và các đồng chí đảng viên các chi bộ trực thuộc. 
Hội nghị đã báo cáo tổng kết hoạt động công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Chương trình công tác Đảng ủy 6 tháng đầu năm, quý I năm 2023, thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy.
💐Trong năm 2022, Đảng ủy bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai kịp thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên. Năm 2022, Đảng bộ bệnh viện được đề nghị xếp loại “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Hội nghị cũng đã tổ chức công bố Quyết định và trao tặng khen thưởng cho 02 chi bộ và 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
💐Sau 01 buổi làm việc tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị Đảng bộ Bệnh viện Sản - Nhi đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

                                                                         -----------------------------------------

Ngày 05/04/2017, tại Hội trường giao ban của Bệnh viện, chi bộ Khối hành chính đã tổ chức buổi lễ kết nạp đảng viên mới cho Đồng chí Lâm Phú Khánh.