Giới thiệu  »  LỊCH LÀM VIỆC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH KHÁM DỊCH VỤ TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỪ 02/10/2023 đến 06/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH KHÁM DỊCH VỤ TỪ NGÀY 28/6-02/7/2021

LỊCH KHÁM DỊCH VỤ TỪ NGÀY 21/06-25/06/2021

LỊCH KHÁM DỊCH VỤ TỪ NGÀY 07/06-11/06/2021

LỊCH KHÁM DỊCH VỤ TỪ NGÀY 07/06-11/06/2021

Lịch làm Việc BGĐ 05/10-11/10/2020

Lịch làm việc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau