Giới thiệu  »  Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức

 

I. Tổ chức Đoàn thể:

 • Đảng uỷ Bệnh Viện: Ban Thường vụ có 05 đồng chí, Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, đảng viên 235 đồng chí.
 • Công đoàn có 600 đoàn viên.
 • Đoàn Thanh niên có trên 230 đoàn viên

II. Tổ chức bộ máy:

1. Ban Giám đốc : 02 bác sỹ

 • Giám đốc: BsCKII. Võ Thành Lợi
 • Phó Giám đốc: BsCKII. Trương Minh Kiển

2. Phòng chức năng: 08 phòng

 • Phòng Tổ chức Cán bộ

+ Trưởng phòng: Cn. Hà Bé Ngoan

+ Phó trưởng phòng: Cn. Phan Hồng Trên

 • Phòng Hành chính Quản trị

+ Trưởng phòng: Cn. Đỗ Văn Dương

+ Phó trưởng phòng: Cn. Nguyễn Ngọc Diễm.

+ Phó trưởng phòng: Cn. Dương Quốc Huy

 • Phòng Kế hoạch Tổng hợp

+ Trưởng phòng: Bs.CKII. Nguyễn Việt Trí

+ Phó phòng: Bs.TS. Nguyễn Trọng Nhân

+ Phó phòng: Bs.CKI. Nguyễn Văn Tính

 • Phòng Tài chính Kế toán

+ Trưởng phòng: Cn. Trần Ngọc Kỷ

+ Phó phòng: Cn. Lê Kim Thúy

+ Phó phòng: Cn. Lê Thị Mịn

 • Phòng Điều dưỡng

+ Trưởng phòng: Cn. Cn. Triệu Quốc Nhượng

 • Phòng Vật tư-Thiết bị y tế

+ Trưởng phòng: ThDs. Lưu Thị Thu Cầm

+ Phó trưởng phòng: Ks. Nhan Thanh Liêm

 • Phòng Quản Lý chất lượng

+ Trưởng phòng: Bs. CKII. Trần Thiên Lý

 • Phòng Công tác Xã hội

+ Trưởng phòng: ThS. Bs. Ninh Thị Ly

+ Phó phòng: Cn Hồng Cẩm Thúy

3. Các khoa Lâm sàng: 15 khoa

 • Khoa Khám Bệnh

+ Trưởng khoa: BsCKI. Trịnh Thanh Thuý 

 • Khoa Sanh

+ Trưởng khoa: BsCKI. Trần Phương Hằng

 • Khoa Sản Thường

+ Trưởng khoa: BsCKI. Lê Nữ Đài Trang

 • Khoa Hậu Phẫu

+ Trưởng khoa: BsCKI. Lý Ngọc Hà

+ Phó khoa: 

 • Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Nhi

+ Trưởng khoa: Bs. Nguyễn Trọng Mãi

 •  Khoa Sơ Sinh

+ Trưởng khoa: Bs.CKI Võ Phi Ấu

 • Khoa Phụ

+ Trưởng khoa: BsCKII. Trương Chí Nguyện

 • Khoa Sản Bệnh

+ Trưởng khoa: Bs.CKI. Trần Trung Tính

+ Phó khoa: Bs.CKI Lý Kim Trang

 • Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức

+ Trưởng khoa: BsCKI. Nguyễn Văn Hoài

+ Phó Trưởng khoa: BsCKI. Huỳnh Minh Toán

 • Khoa Nội tổng hợp

+ Trưởng khoa: Ths.Bs. Nguyễn Duy Quang

 • Khoa Truyền nhiễm

+ Trưởng khoa: Bs.CKI Bùi Kim Đắng

+ Phó Trưởng khoa: BsCKI.Nguyễn Ngọc Thùy

 • Khoa Cấp cứu Nhi

+ Trưởng khoa: BsCKII. Huỳnh Thúy Hằng

+ Phó khoa: BsCKI. Nguyễn Chí Nguyện

 • Khoa Cấp cứu CĐ Sản

+ Trưởng khoa: BsCKI. Trần Thanh Diệu

 • Khoa Ngoại

+ Trưởng khoa: Ths.Bs. Lê Văn Khen 

 • Khoa Liên chuyên khoa

+ Trưởng khoa: BsCKII. Trần Trung Kiên

+ Phó khoa: Bs.CKI . Huỳnh Sơn Hải

 • Khoa Hiếm Muộn

+ Trưởng khoa: BsCKI. Dương Phú Nhân

4. Các khoa Cận lâm sàng: 05

 • Khoa Xét nghiệm

+ Trưởng khoa: Ths. Trương Văn Đạt

+ Phó khoa: Cn. Trần Thị Như Ý

 • Khoa Dược

+ Trưởng khoa: Ths.Ds. Nguyễn Thị Quyên

+ Phó Trưởng khoa: Ds. Trịnh Như Anh

 • Khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn

+ Trưởng khoa: Bs. Trần Ngọc Hà

 •  Khoa Dinh dưỡng, tiết chế

+ Trưởng khoa: Ths.Ninh Thị Ly 

 • Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

+ Trưởng khoa: BsCKII. Lê Văn Khanh

+ Phó Trưởng khoa:  Bs.CKI Lê Thị Hiền Trinh

III. Đội ngũ viên chức

Đội ngũ viên chức Bệnh viện gồm 639 viên chức, trong đó:

 • Bác sỹ CKII: 17
 • Thạc sỹ bác sỹ : 02
 • Bác sỹ CKI: 38
 • Bác sỹ: 78
 • Thạc sỹ Dược sỹ: 02
 • Dược sỹ: 44
 • Thạc sỹ công cộng: 01
 • Cử nhân điều dưỡng, hộ sinh, KTV: 51
 • Cao đẳng điều dưỡng: 59
 • Trung cấp hộ sinh, điều dưỡng, y sỹ…: 308
 • Đại học khác: 41