THƯ VIỆN  »  Tài liệu-Văn bản nội bộ

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 12/2022

 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TIN THUỐC ĐƯỢC CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC .

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11/2022

Công văn số : 4157/SYT - NVD, ngày 07/11/2022 của Sở Y Tế Cà Mau . Về viêjc đình chỉ lưu hành , thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Lanette herbal - Gel vệ sinh phụ nữ) 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 10/2022

  CÔNG VĂN SỐ : 608 /QĐ-QLD, NGÀY 05/10/2022 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TIN TẠI DANH MỤC THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC.

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 09/2022

SỬ DỤNG THUỐC Ở TRẺ EM

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 08/2022

Công văn số :7259/QLD-CL 28/07/2022 Cục Quản Lý Dược

 -  Công văn 89/KN-KHTC đề ngày 06/7/2022 củaTrung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hải Dương kèm theo hồ sơ liên quan báo cáo kết quả kiểm nghiệm 03 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng, do Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hải Dương mua .

. Dr Therapy Melasma-Best for spa Night cream (NSX: 16/5/2022; HSD16/5/2025);
. Dr Therapy Melasma - Best for spa Day cream (NSX: 16/5/2022; HSD:16/5/2025);
. Dr Therapy Melasma - Cream Perfect for spa (NSX: 05/01/2021; HSD:04/01/2024).

 

Công văn số :7256/QLD-CL 28/07/2022 Cục Quản Lý Dược

Cục Quản lý Dược nhận được văn thư số 609/22/HVC-QLD đề ngày11/07/2022 của Công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam báo cáo về việcphát hiện các mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả, trên nhãn ghi "SALONPASGEL Net Weight 50g, Product: PT HISAMITSU PHARMA INDONESIASidoarjo, Indonesia, No. Reg: POM QL. 031 700 081", kèm các thông tin về nhãn,
thông tin tra cứu trên Internet .

 


 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 07/2022

CÔNG VĂN SỐ : 5710 /QLD-CL, NGÀY 01/07/2022 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC THUỐC GIẢ TETRACYCLIN.

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2022

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI 05 THUỐC ĐỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

Quyết định số: 291/QĐ-QLD ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y Tế - Cục Quản Lý Dược

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 5/2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 5

Công văn số : 3447/QLD - CL ngày 04/05/2022 của cục QLD . Về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 . Viên bao đường Neurobin số lô D0083217

Công văn số : 3534/QLD - CL ngày 09/05/2022 của cục QLD . Về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 . Thuốc Cốm pha hốn dịch uống Zinnat Suspension 125mg

 

 

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4 NĂM 2022

  • Số 2050 /QLD-CL ngày 24/03/2022 V/v thuốc giả Stivarga 40mg, Xarelto 10mg/ 15mg/ 20mg.
  • Số 2066 /QLD-CL ngày 25/03/2022 V/v thuốc giả Actemra 400 mg/20ml.

BÀI TRUYỀN THÔNG THÁNG 3/2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 3

MỘT SỐ DẠNG THUỐC CẦN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý KHI KÊ ĐƠN SỬ DỤNG

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 2 NĂM 2022

KÊ ĐƠN THUỐC

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KÊ ĐƠN THUỐC

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐƯỢC KÊ ĐƠN THUỐC

 

Đơn vị thông tin thuốc

Khoa Dược, BV Sản - Nhi Cà Mau

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 01 NĂM 2022

 CÔNG VĂN SỐ 5948/QĐ-BYT NGÀY 30/12/2021 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TƯƠNG TÁC THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH .

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11

CÔNG VĂN SỐ : 4781/SYT- NVD, NGÀY 22/10/2021 CỦA SỞ Y TẾ CÀ MAU VỀ VIỆC THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC VI PHẠM MỨC ĐỘ 2

VÀ CÔNG VĂN SỐ : 4962/SYT- NVD, NGÀY 02/11/2021 CỦA SỞ Y TẾ CÀ MAU VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI MỸ PHẨM KHÔNG ĐTẠ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 10 NĂM 2021

CÔNG VĂN SỐ 13210/QLD-CL NGÀY 08/10/2021 CỦA BỘ Y TẾ: VỀ VIỆC CHẤT LƯỢNG THUỐC AMOXICILLIN 500mg SĐK: VD-17537-12.

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 9 NĂM 2021

  Công văn số 9764/QLD-CL, ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

  Công văn số 3819/SYT-NVD ngày 6/9/2021 của Sở Y Tế về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2. 

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 8 NĂM 2021

  Công văn số 8853/QLD-MP Ngày 26/7/2021 của cục quản lý dược về việc đình chỉ lưu hành , thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng ( CTY TNHH Dược Phẩm Hoàng Liên ) .

  Công văn số 3020/SYT-NVD Về việc đình chỉ và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng ngày 28/7/2021 của SYT Cà Mau

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 7 NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc
và bộ mã liên quan, gồm:
1. Phụ lục 1. Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc.
2. Phụ lục 2. Bộ mã các vấn đề liên quan đến thuốc và can thiệp của người làm
công tác dược lâm sàng.
  Điều 2. Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc ban hành kèm theo Quyết định
này được áp dụng cho toàn bộ các cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân. Căn cứ vào Mẫu
phiếu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc bệnh viện tổ chức triển khai
thực hiện tại đơn vị.
  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y
tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6 CÔNG VĂN SỐ 5785/QLD-ĐK NGÀY 24/05/2021 CỦA BỘ Y TẾ: LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH AN TOÀN CỦA KHÁNG SINH NHÓM QUINOLON.

 

Thông Tin Liên Quan Đến Tính An Toàn Của Kháng Sinh Nhóm Quinolon

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/05/2021 về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon. Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Dược lâm sàng cung cấp các thông tin cập nhật, thay đổi liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của nhóm quinolon như sau:

1. Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cần tăng cường các cảnh báo về nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng bất lợi lên sức khỏe tâm thần trong thông tin kê đơn của các kháng sinh nhóm fluoroquinolon tác dụng toàn thân sử dụng theo đường uống hoặc tiêm truyền. 

Đối với các tác động bất lợi lên sức khỏe tâm thần, các cảnh báo được FDA và TGA (Cơ quan quản lý Dược Phẩm Australia) đưa ra bao gồm giảm chú ý, mất định hướng, lo lắng, bồn chồn, suy giảm trí nhớ, thậm chí mê sảng. FDA yêu cầu thông tin về các tác dụng bất lợi trên cần được thể hiện nội bật hơn trên nhãn thuốc và nội dung cần nhất quán giữa các thuốc trong nhóm. 

“Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay Chân Miệng, Sốt xuất huyết.”

CV Số: 2527 /BYT-DP và 1159/SYT-NVY

Quyết đinh 64 V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên website và các tài khoản mạng xã hội BV SN