THƯ VIỆN  »  Tài liệu-Văn bản nội bộ

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 10 NĂM 2021

CÔNG VĂN SỐ 13210/QLD-CL NGÀY 08/10/2021 CỦA BỘ Y TẾ: VỀ VIỆC CHẤT LƯỢNG THUỐC AMOXICILLIN 500mg SĐK: VD-17537-12.

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 9 NĂM 2021

  Công văn số 9764/QLD-CL, ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2.

  Công văn số 3819/SYT-NVD ngày 6/9/2021 của Sở Y Tế về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2. 

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 8 NĂM 2021

  Công văn số 8853/QLD-MP Ngày 26/7/2021 của cục quản lý dược về việc đình chỉ lưu hành , thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng ( CTY TNHH Dược Phẩm Hoàng Liên ) .

  Công văn số 3020/SYT-NVD Về việc đình chỉ và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng ngày 28/7/2021 của SYT Cà Mau

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 7 NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc
và bộ mã liên quan, gồm:
1. Phụ lục 1. Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc.
2. Phụ lục 2. Bộ mã các vấn đề liên quan đến thuốc và can thiệp của người làm
công tác dược lâm sàng.
  Điều 2. Mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc ban hành kèm theo Quyết định
này được áp dụng cho toàn bộ các cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân. Căn cứ vào Mẫu
phiếu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc bệnh viện tổ chức triển khai
thực hiện tại đơn vị.
  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y
tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở
Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6 CÔNG VĂN SỐ 5785/QLD-ĐK NGÀY 24/05/2021 CỦA BỘ Y TẾ: LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH AN TOÀN CỦA KHÁNG SINH NHÓM QUINOLON.

 

Thông Tin Liên Quan Đến Tính An Toàn Của Kháng Sinh Nhóm Quinolon

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 5785/QLD-ĐK ngày 24/05/2021 về việc cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của kháng sinh nhóm Quinolon. Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Dược lâm sàng cung cấp các thông tin cập nhật, thay đổi liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của nhóm quinolon như sau:

1. Nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng lên sức khỏe tâm thần.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cần tăng cường các cảnh báo về nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng và ảnh hưởng bất lợi lên sức khỏe tâm thần trong thông tin kê đơn của các kháng sinh nhóm fluoroquinolon tác dụng toàn thân sử dụng theo đường uống hoặc tiêm truyền. 

Đối với các tác động bất lợi lên sức khỏe tâm thần, các cảnh báo được FDA và TGA (Cơ quan quản lý Dược Phẩm Australia) đưa ra bao gồm giảm chú ý, mất định hướng, lo lắng, bồn chồn, suy giảm trí nhớ, thậm chí mê sảng. FDA yêu cầu thông tin về các tác dụng bất lợi trên cần được thể hiện nội bật hơn trên nhãn thuốc và nội dung cần nhất quán giữa các thuốc trong nhóm. 

“Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay Chân Miệng, Sốt xuất huyết.”

CV Số: 2527 /BYT-DP và 1159/SYT-NVY

Quyết đinh 64 V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên website và các tài khoản mạng xã hội BV SN

QUY ĐỊNH 134 (v/v thực hiện cận lâm sàng thường quy khi khám, quản lý thai)

Thông báo (v/v bổ sung chỉ định cận lâm sàng thường quy trong điều trị nội trú)

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 3

Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện QĐ 5631/QĐ-BYT

Quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản, Nhi năm 2017 tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau

Phác đồ điều trị chuyên khoa Sản, Nhi năm 2017 ở Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau