THƯ VIỆN  »  Tài liệu-Văn bản nội bộ

“Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay Chân Miệng, Sốt xuất huyết.”

CV Số: 2527 /BYT-DP và 1159/SYT-NVY

Quyết đinh 64 V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên website và các tài khoản mạng xã hội BV SN

QUY ĐỊNH 134 (v/v thực hiện cận lâm sàng thường quy khi khám, quản lý thai)

Thông báo (v/v bổ sung chỉ định cận lâm sàng thường quy trong điều trị nội trú)

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 3

Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện QĐ 5631/QĐ-BYT

Quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản, Nhi năm 2017 tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau

Phác đồ điều trị chuyên khoa Sản, Nhi năm 2017 ở Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau