THƯ VIỆN  »  Tài liệu-Văn bản nội bộ

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 05/2024

CÔNG VĂN SỐ : 517 /QLD-KD, NGÀY 04/05/2024 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC CÔNG BỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ Y TẾ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ KINH DOANH DƯỢC. Tải về tại đây

 THÔNG TIN THUỐC THÁNG 04/2024

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯƠNG TÁC THUỐC
TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Ths. Ds. Mai Hồ Huỳnh Sa
Thông tin thuốc-Dược lâm sàng Bv Sản-Nhi Cà Mau
Điều trị với sự phối hợp nhiều thuốc là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng tần suất tương tác thuốc trên bệnh nhân và do đó làm tăng nguy cơ phản ứng có hại của thuốc và ảnh hưởng đến sự an toàn cho bệnh nhân. Mức độ các tương tác thuốc ngày càng được chứng minh rõ trong việc làm ảnh hưởng không
nhỏ đến người kê đơn mà còn cảcác dược sĩ lâm sàng trong việcxác định chính xác tất cả các tương tác thuốc gây hại có thểxảy ra. Tỉ lệ các phản ứng có hạicủa thuốc là 7% khi dùng 6 đến 10 thuốc nhưng có thể lên đến 40% khi phối hợp 16 đến 20 thuốc. Sự tăng bất thường này có thể được lý giải do các thuốc đã tương tác vớinhau, đặc biệt với các thuốc có độc tính cao và có khoảng trị liệu hẹp thì vấn đề tương tác gây hậu quả nghiêm trọng với các thuốc điều trị của bệnh kèm theo không dễ dự đoán và ngăn ngừa được. Do đó, chuyên luận này nhằm cũng cố và cập nhật lại các kiến thức nhằm mục đích tăng hiệu quả trị liệu, hướng đến sử dụng thuốc an toàn trên bệnh nhân.  
Tải về tại đây
 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 3 NĂM 2024  

  Công văn số 844/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Chi Chi) CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - BỘ Y TẾ .Tải về tại đây

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 01/2024

CÔNG VĂN SỐ : 106 /QLD-KD, NGÀY 12/01/2024 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC NĂM 2023.

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2024

- CÔNG VĂN SỐ: 435/SYT- NVD, ngày 01/02/2024 của Sở Y tế Cà Mau về việc đình chỉ lưu hành , thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

- CÔNG VĂN SỐ: 436/SYT- NVD, ngày 01/02/2024 của Sở Y tế Cà Mau về việc triển khai quyết định của Bộ Y tế

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 12/2023

  QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH, THU HỒI, TIÊU HỦY MỸ PHẨM CÓ THÀNH PHẦN GHI TRÊN NHÃN KHÔNG ĐÚNG VỚI PHIẾU CÔNG BỐ. 

Quyết định số: 10463/QLD-MP ngày 14 tháng 12 năm 2023 của CỤC QUẢN LÝ DƯỢC - BỘ Y TẾ.

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11/2023

  Công văn số: 4286/SYT-NVD, ngày 31/10/2023 của Sổ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

  Công văn số:4431/SYT-NVD, ngày 07/11/2023  về việc  thu hồi sản phẩm Dầu gội Modus “ Trị rụng tóc” không rõ nguồn gốc xuất xứ.

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 9/2023

QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI THUỐC VI PHẠM MỨC ĐỘ 2 : Viên nén bao phim RymeRoxitil (Roxiththromycin 150mg) , Số GĐKLH : VD-28304-17 , số lô 010522 .NSX:18/5/2025 .HSD:18/5/2025 do công ty cổ phần Pymepharco sản xuất

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 10/2023

CÔNG VĂN SỐ : 3802 /QĐ-BYT, NGÀY 09/10/2023 CỦA BỘ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (Đợt 8) Tải về tại đây

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 08/2023

Công văn số: 8364/QLD- MP, ngày 31/07/2023 của Cục Quản Lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 07/2023

CÔNG VĂN SỐ: 2914 /QĐ-BYT, NGÀY 18/07/2023 CỦA BỘ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC MÃ HÃNG SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ GIÁM ĐỊNH, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (ĐỢT 7) .

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6/2023

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LUU HÀNH. 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 05/2023

·CÔNG VĂN SỐ: 1550/SYT- NVD, ngày 25/04/2023 của Sở Y tế Cà Mau về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng của Cục Quản lý Dược .

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4 NĂM 2023

CÔNG VĂN SỐ: 3546 /QLD-KD, NGÀY 07/04/2023 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC NGỪNG NHẬP KHẨU THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC.

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 3/2023

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI, LƯU HÀNH VÀ SỬ DỤNG CÁC THUỐC DO CƠ SỞ ARENA GROUP S.A. (ROMANIA) SẢN XUẤT.

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2023

  CÔNG VĂN SỐ: 09/TTT, NGÀY 10 /01/2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRUNG TÂM DI & ADR QUỐC GIA VỀ VIỆC XÁC NHẬN SỐ LƯỢNG BÁO CÁO ADR NHẬN TỪ CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH.

 CÔNG VĂN SỐ : 451 /SYT-NVD, NGÀY 13/02/2023 CỦA SỞ Y TẾ CÀ MAU VỀ VIỆC THÔNG BÁO THU HỒI THUỐC TOBRADICO

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 01/2023

  CÔNG VĂN SỐ : 1706 /KCB-NV, NGÀY 26/12/2022 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN, HỢP LÝ, HIỆU QUẢ.

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 12/2022

 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TIN THUỐC ĐƯỢC CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC .

 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11/2022

Công văn số : 4157/SYT - NVD, ngày 07/11/2022 của Sở Y Tế Cà Mau . Về viêjc đình chỉ lưu hành , thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Lanette herbal - Gel vệ sinh phụ nữ) 

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 10/2022

  CÔNG VĂN SỐ : 608 /QĐ-QLD, NGÀY 05/10/2022 CỦA BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TIN TẠI DANH MỤC THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC.